Inclusie van mensen met een beperking

Met ons praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek zetten we in op een inclusieve samenleving. Doorheen onze onderzoeksprojecten betrekken we actief de ervaringsdeskundigheid van personen met een (verstandelijke) beperking en hun netwerk. 

Onze onderzoeksthema’s zijn divers en gaan van e-Inclusie en inclusief onderwijs, werk en vrije tijd tot het inzetten van technologieën zoals immersieve technologie, 3D geprinte hulpmiddelen, … om te komen tot maximale participatie van iedereen met een ondersteunings- en zorgnood. Daarnaast doen we voor ondersteunende communicatie technologie beroep op de expertise van Modem. 

onderzoekers2

Onderzoekers

Jo Daems

Tessa Delien

Bert Bonroy

Wim De Backer

Kirsten Denis

Inge Piedfort

publicaties2

Publicaties

CVO-Inclusief. (2020). Een inclusief CVO. Een CVO opleiding toegankelijk maken voor personen met een verstandelijke beperking. . (J. Daems, Red.) Geel: Thomas More, Mobilab & Care. ESF-project 7122.