Kwalitatief onderzoek bij personen met een verstandelijke beperking: een flexibele methodologische aanpak.

Daems, Jo; de Vliegher, Annelies