Bouwstenen voor buurtnetwerken rond sociaal geïsoleerde ouderen. Het kleine helpen.

Heylen, Leen & Lommelen, Liesbet