intoaction
wat2

WAT

In dit project zijn twee tools ontwikkeld. De eerste tool, de steunzooltool, helpt de beginnende orthesist (of podoloog) bij het maken van steunzolen op een evidence-based manier.

Een tweede tool, een screeningstool, werd ontwikkeld om te kijken wat het risico was op voetgerelateerde biomechanische problemen bij werknemers in staande beroepen. Op basis van deze screening krijgt de werknemer een persoonlijk advies. Werknemers met een verhoogd risico op voetproblemen hebben baat bij een uitgebreidere (voet)analyse en/of op maat gemaakte steunzolen.

doel2

DOEL

Het doel van dit project was er voor te zorgen dat orthesisten sneller expertise kunnen opbouwen om met steunzolen ook voet- en niet voetgerelateerde biomechanische problemen te kunnen verhelpen.

Daarvoor werd aan de volgende doelen gewerkt:

  • Opstellen van een database van de bestaande wetenschappelijke evidentie en huidige klinische praktijk rond voorschrijven en productie van voetorthesen.
  • Ontwikkeling van een screeningtool en een steunzooltool en orthopedische bedrijven en externe preventiediensten (EDPBW’s) ermee leren werken.
relevantie2

RELEVANTIE

Hulpmiddelen die momenteel beschikbaar zijn voor het maken van steunzolen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de vorm van de voet (meetlinten, scanners) of de druk onder de voet (drukplaten, podoscopen, blauwdrukken). Maar uit literatuur blijkt dat er veel symptomen zoals knie-, heup-, enkel- en rugpijn door steunzolen voorkomen of verholpen kunnen worden.

Voorlopig moeten orthesisten vertrouwen op hun eigen opgedane expertise in het vervaardigen van steunzolen. Verder geven bestaande tools, vaak brochures of trainingen, vaak enkel de link tussen rugklachten en tilmethoden of houding. Dit project wil er onder andere voor zorgen dat deze expertise sneller kan opgedaan worden en op een wetenschappelijk onderbouwde manier rekening wordt gehouden met zoveel mogelijke relevante aspecten.

De screeningstool houdt rekening met de biomechanica van het volledige lichaam en legt een verband tussen symptomen en steunzolen.

onze rol2

ONZE ROL

De onderzoekers van Mobilab & Care ontwikkelden de database en tools in dit project. Hiervoor werd ook beroep gedaan op een begeleidingsgroep met onder andere enkele ervaren orthesisten.

  • Opstellen van een database

Er is een inventaris gemaakt van de bestaande wetenschappelijke evidentie en de huidige klinische praktijk met betrekking tot het voorschrijven en produceren van voetorthesen. De database bevat een enorme hoeveelheid gegevens met (voet)kenmerken, pathologie en zoolconcepten en het verband daartussen.

  • Twee tools werden ontwikkeld

Een screeningstool (mobile app) voor het identificeren van het risico om voet- en knie-, heup- en ruggerelateerde aandoeningen en een steunzooltool (responsive website: IntoActionTools.eu) voor het ontwerpen van patiëntspecifieke steunzolen, gebaseerd op klinische en wetenschappelijke evidentie.

  • Implementatie screeningstool

De screeningstool werd in de praktijk getest in samenwerking met externe preventiediensten (EDPBW), en bij bedrijven met staande werknemers.

  • Implementatie in orthopedische bedrijven

De steunzooltool werd in de praktijk getest door orthopedische bedrijven. 

  • Integratie van wearables

In een parallelle studie werd nagegaan in welke mate wearables en meetapparatuur kon ingeschakeld worden bij de screening van voetgerelateerde aandoeningen. Hierbij werden een aantal technologische bedrijven betrokken.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Veerle Creylman

Eveline De Raeve

Inge Van den Herrewegen

Mario Broeckx

Tom Saey

Kris Cuppens

Luiza Muraru

duur2

DUUR

12/2016 –  12/2018

 
publicaties2

PUBLICATIES

Cuppens, K., Muraru, O., Saey, T., De Raeve, E., Broeckx, M., & Creylman, V. (2019). Screening Of Foot-related Musculoskeletal Problems In Non-sedentary Employees, How Can We Improve The Quantification?. In 7th Dutch Bio-Medical Engineering Conference (BME2019), Date: 2019/01/24-2019/01/25, Egmond aan Zee, the Netherlands.

Creylman, V., De Raeve, E., Van den Herrewegen, I., Saey, T., Broeckx, M., Muraru, O., & Cuppens, K. (2019). Insole Tool to assist Orthotists in the Design of Foot Orthoses. In ISPO 17th World Congress, Date: 2019/10/05-2019/10/08, Kobe, Japan.

Cuppens, K., De Raeve, E., Van den Herrewegen, I., Broeckx, M., Knippels, I., Muraru, L., & Creylman, V. (2018). A screening tool to identify risks on musculoskeletal disorders for non-sedentary employees. In OTWorld, Date: 2018/05/14-2018/05/16, Leipzig.

Partners

partnersintocation

Ondersteund door

combinatielogovlaio

Contact

Veerle Creylman

veerle.creylman@thomasmore.be

+32 14 74 10 70

intoactiontools.eu